Contoh Soalan PSEE Pembantu Belia dan Sukan S19 2021


Contoh Soalan Pembantu Belia dan Sukan S19
 • Penerangan Format Daya Menyelesaikan Masalah dan Kefahaman Bahasa Inggeris
 • 15 Contoh Soalan Daya Menyelesaikan Masalah (Jalan kira dibekalkan)
 • 20 Contoh Soalan & Jawapan Seksyen B
 • Contoh-Contoh Soalan adalah Adaptasi dari Soalan  Yang Pernah Keluar dalam Exam SPA lepas

 • Telegram Rasmi Pembantu Belia dan Sukan S19
        
 • Quiz versi web (tick2 je)
       
 • Rujukan lengkap Pembantu Belia dan Sukan S19 2021

TUGAS UTAMA Pembantu Belia dan Sukan S19

Bertanggungjawab melaksanakan program-program serta aktiviti berkaitan belia dan sukan di peringkat kementerian/ negeri/ jabatan/ daerah.

Contoh Soalan Kefahaman Bahasa Inggeris Pembantu Belia dan Sukan S19

1. A man was killed when his truck rammed into a _________ car in the middle of a road in Kuantan.

A. stationary
B. stationery
C. stationnary
D. stationery

Jawapan: A

2. Which of these sentences has wrong prepositions?

A. Solihin got on a plane and managed to arrive on time.
B. There is some pie in the pan over the counter top.
C. Jeffry slept on the couch under the fan last night.
D. The stray dog ran across the busy road and jumped into the bush.

Jawapan: B

Contoh Soalan Daya Menyelesaikan Masalah Pembantu Belia dan Sukan S19

Soo Beng mempunyai 280 biji buah ciku. Dia menyimpan 1/7 daripada jumlah keseluruhan buah ciku untuk dirinya dan bakinya dibahagikan sama rata kepada rakannya iaitu Kamini, Atan dan Julius. Berapakah biji buah ciku yang diperoleh oleh setiap rakannya ?

a) 40 biji

b) 60 biji

c)70 biji

d) 80 biji


soalan ptd seksyen a

Rujukan Penolong Pegawai Belia dan Sukan S29
Kita akan buka semula rujukan ini pada esok 29 Julai 2021, pukul 10 pagi. Untuk makluman, format exam S29 dan S19 adalah sama. Maknanya rujukan ini sangat sesuai juga untuk gred S19 belia dan sukan.

Ini antara isi kandungan rujukan:

> Nota-nota ringkas Matematik dan Bahasa Inggeris
> 60 Contoh Soalan Fresh (30 Seksyen A, 30 Seksyen B)
> Formula-Formula & Konsep Matematik (PENTING!)
> Konsep Bearing, Bulatan Tangent, Pola Huruf & Nombor dibekalkan
> Topik-topik popular Daya Menyelesaikan Masalah (SULIT)
> Huraian Format Soalan: Setiap pecahan seksyen diterangkan lebih terperinci dibantu dengan contoh soalan
> Jawapan Contoh Soalan disediakan bersama jalan kira
> Nota Grammar

Join telegram ini untuk tak terlepas hebahan penting.

Copyright 2021 – www.BantuanKerjaya.com – All Rights Reserved
Home     | Hubungi kami     | Terms Of Use     | Privacy Policy | Disclaimers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *