Contoh Soalan PSEE Pembantu Pendaftaran KP19 Percuma


contoh soalan pendaftaran kp19
  • Penerangan Format Daya Menyelesaikan Masalah dan Kefahaman Bahasa Inggeris
  • 12 Contoh Soalan Seksyen A Beserta Jalan Penyelesaian
  • 17 Contoh Soalan & Jawapan Seksyen B
  • Contoh-Contoh Soalan adalah Adaptasi dari Soalan  Yang Pernah Keluar dalam Exam SPA

  • Telegram Rasmi Pembantu Pendaftaran KP19

  • Tugasan Pembantu Pendaftaran KP19

  • Group Whatsapp KP19

  • 10 Sesi Quiz di whatsapp dan Beberapa Quiz versi Web
Isi Nama dan Email anda dan DOWNLOAD Contoh Soalan ni PERCUMA!
DOWNLOAD SEKARANG!

We value your privacy and will never spam you

Contoh Soalan Daya Menyelesaikan Masalah KP19

Soo Beng mempunyai 280 biji buah ciku. Dia menyimpan 1/7 daripada jumlah keseluruhan buah ciku untuk dirinya dan bakinya dibahagikan sama rata kepada rakannya iaitu Kamini, Atan dan Julius. Berapakah biji buah ciku yang diperoleh oleh setiap rakannya ?

a) 40 biji

b) 60 biji

c)70 biji

d) 80 biji


soalan ptd seksyen a

Tugas Pembantu Pendaftaran KP19

Bertanggungjawab dalam aktiviti memastikan perkhidmatan operasi mencapai standard dan prosedur yang ditetapkan berdasarkan Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957 (Akta 299), Registration of Births and Deaths Ordinance 1951 (Sabah Cap, 123), Registration of Births and Deaths Ordinance 1951 (Sarawak Cap, 123), Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian (Peruntukan-peruntukan Khas) 1975 (Akta 1952), Akta Pendaftaran Pengangkutan 1952 (Akta 253) dan Adaption Ordinance 1941 (Sarawak Cap. 91), Akta Pendaftaran Negara 1959 (Akta 78) dan Peraturan-peraturan Pendaftaran Negara 1990 (Pindaan 2001), Perlembagaan Persekutuan, Bahagian III (Kewarganegaraan) dan Akta Membaharui Undang-undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976 (Akta 164).

Gaji Pembantu Pendaftaran KP19

GAJI MINIMUM: RM1,360.00

GAJI MAKSIMUM: RM4,052.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN: RM100.00

Copyright 2019 – www.BantuanKerjaya.com – All Rights Reserved
Home     | Hubungi kami     | Terms Of Use     | Privacy Policy | Disclaimers