Contoh Soalan PSEE Penolong Pustakawan S29 Percuma


ss isi kandungan penolong pustakawan s29
  • Penerangan Format Daya Menyelesaikan Masalah dan Kefahaman Bahasa Inggeris
  • 12 Contoh Soalan Seksyen A Beserta Jalan Penyelesaian
  • 17 Contoh Soalan & Jawapan Seksyen B
  • Contoh-Contoh Soalan adalah Adaptasi dari Soalan  Yang Pernah Keluar dalam Exam SPA

  • Telegram Rasmi Penolong Pustakawan S29

  • Tugasan Penolong Pustakawan S29

  • Quiz versi Web (tick2 je)

Contoh Soalan Daya Menyelesaikan Masalah S29

Soo Beng mempunyai 280 biji buah ciku. Dia menyimpan 1/7 daripada jumlah keseluruhan buah ciku untuk dirinya dan bakinya dibahagikan sama rata kepada rakannya iaitu Kamini, Atan dan Julius. Berapakah biji buah ciku yang diperoleh oleh setiap rakannya ?

a) 40 biji

b) 60 biji

c)70 biji

d) 80 biji


soalan ptd seksyen a

Tugas Penolong Pustakawan S29

Mengendali pembangunan sumber maklumat, pendokumentasian dan pengurusan maklumat penyediaan
perkhidmatan dan kemudahan yang oleh pengguna perpustakaan. Melaksanakan aplikasi ICT di
perpustakaan, mengendali pemeliharaan dan keselamatan sumber maklumat dan membantu kerja
kewangan.

Gaji Penolong Pustakawan S29

GAJI MINIMUM: RM1,493.00

GAJI MAKSIMUM: RM5,672.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN: RM145.00

Copyright 2021 – www.BantuanKerjaya.com – All Rights Reserved
Home     | Hubungi kami     | Terms Of Use     | Privacy Policy | Disclaimers