Contoh Soalan PSEE Pembantu Antidadah S19 2022


Pembantu Anti Dadah Gred S19
 • Penerangan Format Daya Menyelesaikan Masalah dan Kefahaman Bahasa Inggeris
 • 15 Contoh Soalan Daya Menyelesaikan Masalah (Jalan kira dibekalkan)
 • 20 Contoh Soalan & Jawapan Seksyen B
 • Contoh-Contoh Soalan adalah Adaptasi dari Soalan  Yang Pernah Keluar dalam Exam SPA lepas

 • Telegram Rasmi Pembantu Antidadah S19
        
 • Quiz versi web (tick2 je)
       
 • Rujukan lengkap Pembantu Antidadah S19 2022

TUGAS UTAMA Pembantu Antidadah S19

Bertanggungjawab dalam mengendalikan pelaksanaan program pemulihan, pencegahan dan penguatkuasaan undang-undang berkaitan dadah.

Contoh Soalan Kefahaman Bahasa Inggeris Pembantu Antidadah S19

1. A man was killed when his truck rammed into a _________ car in the middle of a road in Kuantan.

A. stationary
B. stationery
C. stationnary
D. stationery

Jawapan: A

2. Which of these sentences has wrong prepositions?

A. Solihin got on a plane and managed to arrive on time.
B. There is some pie in the pan over the counter top.
C. Jeffry slept on the couch under the fan last night.
D. The stray dog ran across the busy road and jumped into the bush.

Jawapan: B

Contoh Soalan Daya Menyelesaikan Masalah Pembantu Antidadah S19

Soo Beng mempunyai 280 biji buah ciku. Dia menyimpan 1/7 daripada jumlah keseluruhan buah ciku untuk dirinya dan bakinya dibahagikan sama rata kepada rakannya iaitu Kamini, Atan dan Julius. Berapakah biji buah ciku yang diperoleh oleh setiap rakannya ?

a) 40 biji

b) 60 biji

c)70 biji

d) 80 biji


soalan ptd seksyen a

Ebook Rujukan Pembantu Anti Dadah S19 2022
Rujukan ini khusus untuk calon exam Pembantu Antidadah S19.

Ini antara isi kandungan rujukan:

> Nota-nota ringkas Matematik dan Bahasa Inggeris
> 60 Contoh Soalan Fresh (30 Seksyen A, 30 Seksyen B)
> Formula-Formula & Konsep Matematik (PENTING!)
> Konsep Bearing, Bulatan Tangent, Pola Huruf & Nombor dibekalkan
> Topik-topik popular Daya Menyelesaikan Masalah (SULIT)
> Huraian Format Soalan: Setiap pecahan seksyen diterangkan lebih terperinci dibantu dengan contoh soalan
> Jawapan Contoh Soalan disediakan bersama jalan kira
> Nota Grammar

Klik ‘Tempah Sekarang’ untuk tempah rujukan. Terhad untuk 500 orang sahaja!

Copyright 2022 – www.BantuanKerjaya.com – All Rights Reserved
Home     | Hubungi kami     | Terms Of Use     | Privacy Policy | Disclaimers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *