Contoh Soalan PSEE Penolong Pegawai Perhubungan Perusahaan S29 2021


Penolong Pegawai Perhubungan Perusahaan S29
 • Penerangan Format Daya Menyelesaikan Masalah dan Kefahaman Bahasa Inggeris
 • 12 Contoh Soalan Daya Menyelesaikan Masalah (Jalan kira dibekalkan)
 • 17 Contoh Soalan & Jawapan Seksyen B
 • Contoh-Contoh Soalan adalah Adaptasi dari Soalan  Yang Pernah Keluar dalam Exam SPA lepas

 • Telegram Rasmi Penolong Pegawai Perhubungan Perusahaan S29
        
 • Quiz versi web (tick2 je)
       
 • Extra Contoh Soalan Penolong Pegawai Perhubungan Perusahaan S29 2021

TUGAS UTAMA Penolong Pegawai Perhubungan Perusahaan S29

Mengendalikan kes buruh serta memastikan para majikan mematuhi dan melaksanakan undang-undang yang berkaitan dengan perburuhan melalui lawatan serta pemeriksaan dari semasa ke semasa.
Isi Nama dan Email anda dan DOWNLOAD Contoh Soalan ni PERCUMA!
SUBMIT PERMOHONAN CONTOH SOALAN PERCUMA

We value your privacy and will never spam you


Contoh Soalan Kefahaman Bahasa Inggeris Penolong Pegawai Perhubungan Perusahaan S29

1. A man was killed when his truck rammed into a _________ car in the middle of a road in Kuantan.

A. stationary
B. stationery
C. stationnary
D. stationery

Jawapan: A

2. Which of these sentences has wrong prepositions?

A. Solihin got on a plane and managed to arrive on time.
B. There is some pie in the pan over the counter top.
C. Jeffry slept on the couch under the fan last night.
D. The stray dog ran across the busy road and jumped into the bush.

Jawapan: B

Contoh Soalan Daya Menyelesaikan Masalah Penolong Pegawai Perhubungan Perusahaan S29

Soo Beng mempunyai 280 biji buah ciku. Dia menyimpan 1/7 daripada jumlah keseluruhan buah ciku untuk dirinya dan bakinya dibahagikan sama rata kepada rakannya iaitu Kamini, Atan dan Julius. Berapakah biji buah ciku yang diperoleh oleh setiap rakannya ?

a) 40 biji

b) 60 biji

c)70 biji

d) 80 biji


soalan ptd seksyen a
Copyright 2021 – www.BantuanKerjaya.com – All Rights Reserved
Home     | Hubungi kami     | Terms Of Use     | Privacy Policy | Disclaimers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *